Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0019 Befalsforlegning

Inventaropplysninger
Inventarnavn Befalsforlegning
Inventarnummer 0019
Byggeår 1893
Arkitekt 99
Opprinnelig bruk Bolig for to sersjanter; før ombyggingen lager for kanonlavetter
Nåværende bruk Verkstedlokale for festningens vedlikeholdsansatte
Ant. etg.
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Bygningen er en viktig del av garnisonsbebyggelsen og er i sin «amputerte» skikkelse et vitnesbyrd om bombingen under krigen som meget godt kunne ha blitt hele festningens skjebne.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddstensmur
Bæresystem Bærende stenderverkskonstruksjon. Trebjelkelag; eldre bordgulv i de to vestligste romavsnitt.
Vegger Stenderverksvegger med utvendig liggende faspanel, med unntak av noe liggende perlestaffpanel på inngangen til utbygget på nordre langvegg. Innvendig er samtlige rom unntagen det nærmest vognskuret platekledd. Dette rommet er under rehablitering med ny fotlist m.v Inn til neste rom to opprinnelige fyllingsdører hvorav den ene har hengsler med konisk avslutning.
Vinduer Nyere toramsvinduer hvorav kun få er til å åpne. Dette gjelder begge vinduer på nordre langvegg, alle tre på vestre kortvegg (også gavlvinduet), det ene på østre kortvegg (gavlvinduet er derimot til å åpne) og de alle rammene på søndre langvegg unntatt følgende: den vestre på vinduet lengst mot vest og den vestre på tredje vindu fra vest.
Tak Papptekket saltak Sperretak med åser, på disse to lag med taktro.
Piper Murt pipeløp.

1 VFA pk. 149: Supplementsbeskrivelse for perioden 30.6.1892 til 30.6.1893

2 VFA pk. 66, kopibok for distriktsingeniøren, ukjent pag. (pag. slutter p. 190): Brev fra generalinspektøren datert 15. januar 1897.

3 ibid.: Brev fra generalinspektøren datert 7. november 1897.

4 VFA pk. 149: Supplementsbeskrivelse for perioden 30.6.1899 til 31.3.19005 VFA pk. 149: Supplementsbeskrivelse for perioden 31.3.1900 til 31.3.1901

1893
Det tidligere lavetthuset, som stod på tomten, ble revet, og et nytt med snekkerverksted oppført isteden. 1
1897
I sitt budsjettforslag for 1897/98 oppførte Forsvarsdepartementet en tilleggsbevilgning kr. 8000,- til oppførelse av en ny underoffisersbolig for to sersjanter og hertil latt utarbeide en særskilt tegning ved bygningsavdelingens kontor. 2 Samme år gir departementet kontrabeskjed, idet det nå heter at lavetthuset blir å ombygge til sersjantbolig for to sersjanter (dette ihht. tidligere fremsendt forslag fra generalinspektøren for ingeniørvåpenet). 3
1899
Lavetthuset ombygget og innredet til bolig for to sersjanter. 4
1900
16 fag innervinduer montert. På taket, som er tekket med asfaltpapp, er innsatt 3 takvinduer av jern; ett på nordsiden og to på sydsiden. Uthusbygning tilbygget.
1942
Søndre del av bygningen (nærmest kystvernbrakken) totalskadet ved bombing (Willoch 1960b). Bygningen ble stående, men den ødelagte del ble ikke gjenoppført slik at bygningen idag er endel kortere enn opprinnelig.
1950 - 1993
Boligen lagerhus for Finnmark landforsvar inntil den ble frigjort til festningens bruk
1994 - 1995
Øverste taktro ble skiftet og det ble lagt to lag papp hvorav det ytterste sveiset.
1997
Bygningen malt med lys oker linoljemaling.
1998
Bygningen sprinklet.

Ingen treff