Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0010 Brønnhuset

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brønnhuset
Inventarnummer 0010
Byggeår 1738
Opprinnelig bruk Brønn
Nåværende bruk Brannstasjon med bl.a. slangemateriell
Ant. etg. 1
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Innvendig platekledning er i seg selv ikke verneverdig. Vernet ligger på de skjulte opprinnelige flatene, og aktiveres i det man ønsker å gjøre tiltak som berører disse.Brønnen representerer et interessant forsøk på tilpasning til arktisk klima. Den har sammen med 0003 Kommandantboligen, 0005 Krutthuset og 0008 Magasinet vært på festningen siden overtagelsen i 1738.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Det ligger idag et støpt dekke over brønnsjakten (det vites ikke om denne er gjenfylt).
Bæresystem Bruddstenskonstruksjon.
Vegger Bruddsten murt i kalkmørtel. På murkronen liggende bjelke som takbjelkene hviler på. Feltene mellom bjelkeendene er utmurt og hvittet på samme måte som veggen under den liggende bjelken. Innvendig er veggene platekledd, antagelig med isolasjon mellom disse og ytterveggene.
Dører Tofløyet labankdør med panel i flskebensmønster, stabelhengsler på gangjern i ramtreet
Tak Pyramidetak med papptekking. Opprinnelig ant. saltak over underliggende tønnehvelv

1 NRA, KG 1, C, pk. nr. 246

2 FMUs tegningsarkiv

3 VFA pk. 149, supplementsbeskrivelse for perioden 30.6.1887 til 30.6.1890

1738
I festningens overtagelsesforretning fra 7. oktober fremgår det at brønnen er utført dette året, da man ikke har vunnet erfaringer med hvordan konstruksjonen tåler kulde. Brønnsjakten er sprengt ut i fiell, antagelig ved bålsetting. I sjakten er det med gråsten tørrmurt en indre sylinder; mellom denne og berget er det fylt sand. Det ytre brønnhuset har en alen tykt tønnehvelv og vegger av gråsten murt i kalk For ytterligere å beskytte mot kulden var det et indre brønnhus «af Tømmer» – muligens laftet? – og inne i dette en heiseanordning for «2de beslagne Bøtter». Det utvendige hvelvet er overdekket med et varetak av «spæreværch af gl: ofverbleven tømmer og bord fra den gl: Fæstnings bygninger»; dette er så tekket med never og torv 1
1887 - 1890
Under denne perioden ble taktekkingen av never og torv byttet til asfaltpapp. 3
1959
Tak og utvendige vegger utbedret.
1981
En del av takkonstruksjonen ble skiftet ut grunnet råteskader. Ny papp.
1990
Bygningen sprinklet.

Ingen treff