Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0025 Gamme, Reinøya

Inventaropplysninger
Inventarnavn Gamme, Reinøya
Inventarnummer 0025
Byggeår 1896 (iflg. HER)
Opprinnelig bruk Forlegning for offiserer under opphold på Reinøya
Nåværende bruk Lager/pakkerom under eggsanking
Ant. etg. 1
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse I motsetning til 0024 «Trygga», som først og fremst representerer tradisjonen med å høste naturen på Reinøya, har «Hygga» først og fremst tjent som rekreasjonssted og utfluktsmål for festningens befal.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Torvtekket stenderverkskonstruksjon.
Vegger Stenderverksvegger omsatt med torv. Skilt over inngangsdøren med navnet «Hygga»
Vinduer Et åpningsvindu med to rammer, to ruter i hver ramme
Dører Labankdør med stående panel
Tak Valmtak tekket med knotteplast og torv
Piper Teglstenspipe i tilslutning til jernovn

1896
Gammen oppført ifølge helhetlig eiendomsregister. Men så sent som i 1900 omtales «Gammen på Renøen» i entall i inventarbeskrivelsene (viser til 0024; kfr. katalog).
1930
Gammen eksisterte utvilsomt på denne tiden (kilde: Trygg Øien)
1983
Ny torv fra stedet.

Ingen treff