Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0951 Glacisgjerdet

Inventaropplysninger
Inventarnavn Glacisgjerdet
Inventarnummer 0951
Byggeår ukjent
Opprinnelig bruk Gjerde omkring festningens forterreng
Nåværende bruk Gjerde omkring festningens forterreng
Vernestatus 2
Verneomfang Hele gjerdet
Vernebegrunnelse Gjerdet er viktig som en markering av festningens forterreng og dagens eiendomsgrenser. Det har dessuten lang tradisjon.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Stolpegjerde med horisontalliggere. Gjerdet består av 4''x4'' trykkimpregnerte stolper støpt ned med 1,5 meters mellomrom. Langs Per Larsens gate og frem til 0020 Kystvernbrakken er høyden 1,35 m og gjerdet er påsatt fem horisontalliggere i 3''x3'' pluss toppsvill i 4''x5'' som er skråskåret i begge øverkanter. Langs resten av strekket er høyden 1 m og gjerdet har tre horisontalliggere pluss toppsvill, samme dimensjoner.

1983
762 meter av dagens gjerde, langs Per Larsens gate og frem til 0020 Kystvernbrakken, oppført i trykkimpregnerte materialer. Gjerdet malt noen år senere.
1993 - 1994
Resterende gjerde på 580 meter montert
2003
Hele gjerdet malt
Det er ikke kjent hvor lenge festningsområdet har vært inngjerdet, men gjerdet nevnes ikke i kildematerialet fra 1700-tallet. Sannsynligvis har gjerdet lang tradisjon, fordi det var viktig å holde bufe unna festningens voller og hustak Gjerdet synes forøvrig på bilder fra tidlig 1900-tall.

Ingen treff