Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0955 Dronningporten

Inventaropplysninger
Inventarnavn Dronningporten
Inventarnummer 0955
Byggeår 2000
Opprinnelig bruk Samme
Nåværende bruk Port mellom garnisonsområdet og stjerneskansen
Vernestatus 2
Verneomfang Hele porten
Vernebegrunnelse Da porten fremstår som en ren rekonstruksjon er den ikke anbragt i fredningsklasse. Den er imidlertid et viktig kulturmiljøelement og gir assosiasjoner til det nasjonalt viktige kongebesøket i 1907.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Tofløyet kjøreport kronet av dekorert gavlfelt. Portbladene har i bunnen et kvadratisk speilfelt, over dette åpne felt med dreide balustre. Rammeverket består av to stolper med en tverrligger over portbladene, over dette et utsveifet, nybarokt gavlfelt kronet med tre sortmalte bomber dreiet i tre, hvorav den midterste er i brann. Motivet antas å symbolisere den gamle tid og står i relasjon til 0954 Kongeporten med sine motsvarende prosjektiler som symbol for den nye tid. Dette faller naturlig i og med at Dronningporten markerer inngangen til den gamle stjerneskansen, mens Kongeporten avgrenser garnisonen der den moderne øvelsesvirksomheten foregikk da porten var ny «Den Brændende Bombe» ble introdusert i artilleriet i 1764.

1907
Den opprinnelige porten (forbildet for dagens port) reist i forbindelse med kong Haakon VIIs og dronning Mauds besøk i Vardø under deres signingsferd.
1939
Kongeporten og/eller Dronningporten tatt ned på ordre fra daværende kommandant, kaptein Basilier (Finnmarken 1959).
2000
En rekonstruksjon av Dronningporten skjenket festningen av Vardøhus festnings venner og montert på det sted hvor den opprinnelige porten hadde stått.

Ingen treff