Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0007 Ladetøyhuset

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ladetøyhuset
Inventarnummer 0007
Byggeår 1813/1854
Opprinnelig bruk Lager for ladetøy
Nåværende bruk Materiallager
Ant. etg. 1
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Bygningen er et minne om napoleonskrigene og den oppgradering av festningen som dengang fant sted. Den tilhører ikke festingens eldste bygg, men ligner antagelig mye på kasematten på Nordre bastion som fantes allerede i 1746.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Nyere fundament støpt i betong og forblendet med villheller.
Bæresystem Bærende bindingsverkskonstruksjon.
Vegger Bindingsverk, utvendig panelt med stående tømmermannspanel i varierende bredder, endel vannkant. Panelet er i det vesentlige gammel oppgangsskur, men en del bord er tilskjøtt i underkant med nyere bord. Innvendig paneling består av 5/4'' stående, pløyd glattpanel. Denne har en del gammel grafltti, bl.a. «Sofle 3» og «Marte 5» malt med pensel. Veggen delvis brukt til avstrykning av malerkoster.
Vinduer Ingen
Dører Enfløyet labankdør på stabelhengsler. Døren er inn- og utvendig panelt med smal og tynn stående panel, utvendig er samme type lagt i flskebensmønster mens den innvendig er stående. Deler av øvre stabelhengsel er rustet vekk.
Tak Saltak tekket med never, papp og torv

1 VFA pk 73: Inventarbeskrivelse for året 1746.

2 NRA, KG I, C, pk. 247: «Extract af Wardøehuus fæstnings inventarium forsaavidt artilleriet angaa 1760»

3 NRA, Ingeniørbrigaden 1763–1888, pk. 392, gjenpart av rapport fra prem.lt. Engelstad datert 15. juli 1854

4 VFA pk. 66: kopibok for distriktsingeniøren p. 97

1735
Lagringsfunksjonen for ladetøy synes å ha vært ivaretatt av 0006 Krutthuset. Antagelig har taket kraget endel ut på en av sidene, for «under samme bedechning eller tag er et skur hvor forladning og laderedskab til Artelleriet kand forvaris».
1746
Lagring av ladetøy foregikk nå i noe man kalte en kasematt, oppsatt på Nordre bastion. Det dreide seg om en panelt stenderverksbygning, tekket med never og torv og malt med tjære og brunrødt. Bygningen var avdelt i to rom: et lite kammer hvor krutt og lunter ble oppbevart, mens det i selve «Casemated» var «opsat 1 liden stald med 4re Rom hvor paa Lade Redskabet er Sorteret og oplagt». 1
1760
Ny kasematt hevdes oppført. 2 Dette kan være feil, idet beskrivelsen er helt sammenfallende med den man flnner i foregående inventarbeskrivelser. Det forefaller også urimelig – uansett forfallstakt – at en bygning skulle bli ubrukelig etter bare 14 år.
1813
Kasematten, som var så råtten og skrøpelig at ladetøy og annet som ble lagt inn der ble ødelagt av regn og sne, ble revet og en ny oppført samme sted (Willoch 1960b). Den var som forløperen en stenderverkskonstruksjon, tekket med never og torv og malt med tjære og brunrødt.
1854
Kasematten tatt ned og gjenoppført der den fortsatt står. Den ble imidlertid gjort 1 alen smalere for å få plass mellom 0006 og 0008. 3
1888
Det ble foreslått å rive ladetøyhuset, da det ikke oppfylte «de fordringer, man må stille til et opbevaringssted for de til det riflede skyts hørende kostbare rekvisiter». 4 Forslaget kom imidlertid ikke til utførelse.
1957 - 1958
Taket omlagt med ny torv på bølgeplater av eternitt.
1990
Sprinkleranlegg installert.
2002
Reparasjoner av takfot, ny torvstokk av sibirsk lerk

Ingen treff