Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0751 Vei

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vei
Inventarnummer 0751
Byggeår ukjent, ant. samtidig med festningen
Opprinnelig bruk Vei
Nåværende bruk Vei
Vernestatus 1
Verneomfang Veien med grusdekke
Vernebegrunnelse Veien er et viktig landskapselement med en lang historie og viktig funksjon.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Gruset vei som i Festningsgatens forlengelse løper gjennom 0954 Kongeporten og 0955 Dronningporten inn på festningsområdet.

1736
Veien er tydelig markert («Weyen til Wæret») på kart fra dette året (RA/93-0650).
1907
Veien ble dette året avgrenset i den ene enden av 0954 Kongeporten og i den andre av 0955 Dronningporten.

Ingen treff