Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0014 Galeiskur

Inventaropplysninger
Inventarnavn Galeiskur
Inventarnummer 0014
Byggeår 1766?
Arkitekt kommandørkaptein Michael Herbst
Opprinnelig bruk Galeiskur
Nåværende bruk Lager, verksted, scenekunst
Ant. etg. 1 samt loft
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør med konstruksjon, men unntatt senere innredning.
Vernebegrunnelse Bygningen inngår i det enhetlige miljøet av lange, paralleltliggende 1700-talls verftsbygninger som preger verftets kaifront.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddstensgrunnmur. Jordgulv i båtskur, ellers støpt gulv
Bæresystem Bindingsverk. Bordgulv på trebjelkelag
Vegger Panelt bindingsverk. Delvis liggende panel på langveggene, ellers lektepanel. Innvendig platekledning
Dører Tofløyet labankport på store stabelhengsler. Gangdør som leddet forlengelse av søndre portblad
Tak Saltak med nyere tegltekking
Annet NRA SE 16. Bygget har automatisk brannvarslingsanlegg og overrislingsanlegg

1752 - 1766
Se historikken for 0012
1930
Skuret ble på denne tiden disponert av Statens havnevesen. (Statens eiendommer 1930)
1945
Vestre del av skuret bygget om til våpensimulator. (Vollmesterarkivet)
1992
Taket lagt om med ny tegl. (Vollmesterarkivet)
1994
Sprinkleranlegg installert. (Vollmesterarkivet)
Nytt brannvarslingsanlegg installert. (Vollmesterarkivet)

Ingen treff