Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0751 Veier

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Veier
Inventarnummer 0751
Byggeår 1700-tall
Opprinnelig bruk Veier
Nåværende bruk Veier
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele veinettet inklusive plasser.
Vernebegrunnelse Veiene opprettholdes i samme skikkelse som idag, ev. med tilbakeføring til grusdekke. Plassen opprettholdes i nåværende skikkelse.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Veier og plasser har grus- og asfaltdekke, med unntak av alleen fra Tollbugt. til 1051 Festningsporten og plassen foran 0004, 0005 og 0006, som har kuppelsteinsdekke med tydelige linjetrekninger. Kuppelsteinsdekke er også delvis synlig foran 0001 Hovedvakten, 0003 Kommandantboligen, ved 1054 Soluret og foran 0004 Smia. Det må antas at det kan ligge kuppelstein også under deler av dagens asfaltdekke.  

1700
Veiene innenfor vollene antas å ha vært stort sett de samme som idag.
1793
Dette året noteres at flaten «fra verftets port udi en like linie til broen over kanalen er brolagt med kampestene, hvilke strekker seg opp til brabenken og materialboden, smien imellem smedens vånhus og like opp til provianthuset». (Olafsen 1961 III: 433) Dette må være kuppelsteindekket man idag ser på plassen mellom kommandantboligen og kanalen. I arkivalia er det ikke funnet noe om plassens funksjon, men det antas at den har vært brukt som oppstillings-/ekserserplass.
1914
Kuppelsteindekket på plassen foran 0005 og 0006 er synlig på et bilde hos Schnitler. (Schnitler 1914: 14) Det synes også på et bilde av 0035 Vinkelbrakka som gjengis hos Schiøtz. (Schiøtz 1919: 78)
1940 - 1945
Asfalteringen av veier og plasser antas å ha funnet sted under krigen.
1990
Kuppelsteindekket på plassen foran 0005 og 0006 avdekket.

Ingen treff