Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0801 Bedding

Inventaropplysninger
Inventarnavn Bedding
Inventarnummer 0801
Byggeår 1757–58
Opprinnelig bruk Slagbeddinger for galeiskurene
Nåværende bruk Del av kaifronten
Vernestatus 1
Verneomfang Inventaret omfatter kun de fem slepestedene utenfor de stående galeiskurene (0012-0016). Men det finnes også tildels omfattende rester av tilsvarende slepesteder mellom disse og 0802 samt syd for 0802, tilhørende de nedrevne galei- og skjærbåtskurene. Disse inngår i det militærhistoriske landskapet.
Vernebegrunnelse Slepestedene ivaretok en viktig funksjon ved å danne underlag for galeiene på land. Idag bidrar de til forståelsen av galeiskurenes funksjon.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Inventaret omfatter fem slepesteder adskilt av bryggehoder, alt utført i bruddstein med forankringer av jern.

1753 - 1755
I 1753 ble galeibeddingen bygget og plassen for galei- og sjaluppskurene jevnet, så det kunne meldes «at Galleyer kan bygges, naar befales» (jfr. note 1 under katalogen for 0012). I de to følgende år ble fundamentet lagt for 10 galeiskur, men man ventet med selve byggingen til fartøyene var bygget. (Schiøtz 1919: 48)
1757 - 1758
Den del av beddingen som går ned i sjøen, den såkalte slagbeddingen (altså 0801) ble ifølge inventaroversikten fra 1793 bygget under ett for alle ti galeirkur i 1757 og -58. (Sten Møller 1973: 33)
1900
De fem søndre galeiskurene samt skjærbåtskuret ble revet. Dermed ble de tilhørende slepestedene overflødiggjort.

Ingen treff