Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0028 Hagestue

Inventaropplysninger
Inventarnavn Hagestue
Inventarnummer 0028
Byggeår 1778
Opprinnelig bruk Hagestue
Nåværende bruk Hagestue
Ant. etg. Én samt loft
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Lysthuset er med sin plassering for enden av den aksen som går gjennom kommandantboligen med på å antyde den symmetri og orden som behersket det barokke hageanlegget. Ved en evt. gjenskapning av hagens opprinnelige skikkelse vil lysthuset være et svært viktig element. Hagestuen er en viktig del av totaliteten i det anlegget som kommandantboligen utgjør.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddstensgrunnmur
Bæresystem Bindingsverk. Bordgulv på trebjelkelag
Vegger Utmurt bindingsverk, utvendig panelt med 1700-tallspanel. Toflyet loftsluke med tilsvarende utstyr som inngangsdøren, men tilsynelatende eldre
Vinduer To nyere ettramsvinduer, det ene på østre, det andre på vestre sidevegg
Dører Enfløyet dør på stabelhengsler, med utvendig stående listepanel
Tak Saltak, valmet mot nord

1755
Et lysthus ble dette året oppført for enden av aksen gjennom hagen. Huset var oppført av «tømmer og brædder», antagelig panelt bindingsverk, og hadde to glassdører. Taket var trukket med seilduk. (Brestrup 1976:196)
1778
Dagens lysthus skal være bygget dette året (jfr. 1793).
1793
Ifølge en oppgave fra dette året (jfr. Olafsen 1961 III: 428) rommet haven nå et lysthus oppført i bindingsverk og med kledning av bredder (panel). Huset oppgis å være bygget av Fischer (daværende kommandant) i 1778, og det må antas at dette erstattet det som omtales av Brestrup (jfr. 1755).
1914
Schnitler (1914: 13) nevner et åttekantet lysthus i fonden av den aksen som går vinkelrett på hovedbygningens lengdeakse. Dette er høyst sannsynlig feil.
1991
Taket omlagt med ny tegltekking. (Vollmesterarkivet)

Ingen treff