Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0033 Fritidsbygg

Image "070902c_16_03.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_16_04.jpg" without description

Fritidsbygg, oppført 1957, sett fra vest.

Image "070902c_16_05.jpg" without description

Fasade mot sør.

Inv.nr. og navn

0033 Fritidsbygg

Tradisjonelt navn

Fritidsbygg

Oppført / arkitekt

1957 av arkitekt Magnus Nielsen, Oslo

Nåværende funksjon

Bygg for Marinemusikken

Opprinnelig funksjon

Fritidsbygg for menige

Historikk

1957

Oppført. Tegningene fra 1954 viser at man hadde planer om å få oppført en større og mer omfattende bygning.

1972–75

Innredning av maskinrom for 35 mm kinomaskin

1984–85

Utbedring av tak, utskifting av vinduer

1995–

Overtatt av Marinemusikken som flyttet ut fra bygning nr. 0056 Marinemusikken da denne ble omgjort til barnehage

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Karakteristisk 1950-tallsbygning oppført dels i betong, dels i panelt bindingsverk og med innslag av murkonstruksjon (teglstein). Fritidsbygget er lite endret utvendig, men kulturminner fra perioden etter 1940 er tillagt mindre verneverdi på Karljohansvern. Bygningen er i tillegg plassert midt i forterrenget til Marinestasjonen som opprinnelig var planlagt som et åpent område, i likhet med 0032 Sambandsbunker.