Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0250 Lagerbrakke

Inventaropplysninger
Inventarnavn Lagerbrakke
Inventarnummer 0250
Byggeår 1955
Opprinnelig bruk Verksted og lager
Nåværende bruk Kontorer, verksted, brannstasjon, lager for Hærens Jegerkommando

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Lagerbygningen i armert betong er oppført bak den tidligere torpedoflyhangaren etter at denne ble bygget om til MTB-hall i sammenheng med virksomheten på Vealøs etter 2. verdenskrig. Lageret er bygget delvis inn i terrenget vest for fortet Norske Løve (0246), et inngrep i vollen / glaciet rundt fortet som er uheldig

1955
Oppført
1975
Utskifting av takpapp
1984
Utskiftning av vinduer

Ingen treff