Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0154 Båthus II

Image "070902c_134_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_134_02.jpg" without description

Båthus II, oppført 1956, fra sørøst.

Image "070902c_134_03.jpg" without description

Sjøsiden, sett fra nord.

Inv.nr. og navn

0154 Båthus II

Tradisjonelt navn

Oppført / arkitekt

1956

Nåværende funksjon

Båthus BSMA og ØSD

Opprinnelig funksjon

Båthus

Historikk

1954

Oppført

Vern

Verneklasse

0 – liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Båthus II i bindingsverk med labankdører i gavlen mot syd er oppført på deler av tomten til det tidligere Kanonchalupskuret, oppført 1840. Nåværende båthus har karakteristiske detaljer fra 1950-tallet, men denne perioden er ikke tillagt verneverdi på Karljohansvern