Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0218 Radiosenderstasjon

Inventaropplysninger
Inventarnavn Radiosenderstasjon
Inventarnummer 0218
Byggeår 1940–1945 (antatt)
Opprinnelig bruk Radiolinjestasjon
Nåværende bruk Uten funksjon

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Radiosenderstasjonen som er bygget delvis inn i bakken i terrenget vest for det eldre batteriet på Møringa, har vegger av betong og er delvis forblendet med naturstein. Det har tidligere stått et stasjonshus over radiosenderhuset samt et bolighus like inntil på sørsiden

Historiske tegninger: Ikke funnet (få opplysninger)

1940 - 1945
Angitt oppført. Vedlikeholdshistorie ukjent

Ingen treff