Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0377 Lager

Inventaropplysninger
Inventarnavn Lager
Inventarnummer 0377
Byggeår 1913
Opprinnelig bruk Emballasjelager
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk. Innvendig trebjelkelag til lavt loft
Vegger Bindingsverk utvendig kledt med stående panel. Bakre langvegg har noe fuktskader nederst
Vinduer Ingen
Dører To doble labankdører av tre
Tak Saltak tekket med bølgeblikk
Piper Ingen
Annet Dels pillarer av stein, dels betong grunnmur

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

I tidsrommet 1905–1918 ble Marinen og Kystartilleriet forsterket. Østøya ble bygd ut med en rekke nye bygninger for produksjon av miner og torpedoer mens det på Mellomøya ble oppført en rekke arbeidshus for produksjon av ammunisjon. Emballasjelageret som er en enkel bruksbygning med utseende som et tradisjonelt uthus, er en av de gjenværende fra denne perioden. Enkel bruksbygning med utseende som et tradisjonelt uthus. Verneverdien er knyttet til arbeidshusmiljøet som helhet som er sjeldent og har stor militærhistorisk fortellerverdi. Innvendig er alt eldre utstyr fjernet fra bygningen. Vernet omfatter eksteriøret som helhet

1913
Oppført. Vedlikeholdshistorie er ikke angitt

Ingen treff