Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0051 Stall

Image "070902c_26_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_26_02.jpg" without description

Stallbygning med inntilliggende uthus og vedskjul sett fra vest.

Image "070902c_26_03.jpg" without description

Stallbygning, antagelig oppført 1859, sett fra nord.

Image "070902c_26_04.jpg" without description

Vedskjul og uthusboder til forlegningen, antatt oppført i 1917 inntil stallbygningen.

Image "070902c_26_05.jpg" without description

Interiør med eldre bås- og stallinnredning.

Image "070902c_26_06.jpg" without description

Innvendig oppgang til høyloft i forgangen.

Image "070902c_26_07.jpg" without description

Stallplass med opplegg til spilltau m.v.

Inv.nr. og navn

0051 Stall

Tradisjonelt navn

Stallen

Oppført / arkitekt

1859

Nåværende funksjon

Lager og uthusbygning for 0050

Opprinnelig funksjon

Stall med halmbod. Uthus for 0050

Historikk

1859

Stallen oppført i utmurt bindingsverk, utvendig kledt med, høvlede horisontale bord, innvendig var veggene rappet. Stallen hadde spilltau til 7 hester, gulv og Fodbænke av planker, dobbel inngangsdør og to vinduer. Stige til loftet i hjørnet hvor der var plass til 5580 kg høy. Heiseluke med heisebjelke i gavlen over inngangsdør. Gjødselbinge mot nord i gråstein, tørrmurt.

1882

Inventarbeskrivelse fra 1882 viser at det var anlagt et privet for 0049 Korpsskolen som lå like nedenfor ved siden av stallen. Det oppgis også at på begge sider av stallens halmbod (mot syd) var det oppført avdelte halvtaksskur av stenderverk til ved som hørte til boligene i 0050 Gamle Horten.

1900–1905

Plankegulvet fjernet og gulvet i stallen belagt med betong

1917

Nye tegninger for uthus mot syd, tidligere halmbod. Antatt fullstendig ombygging til nytt uthus. Bundet sammen med uthus mot syd med overbygget portal med klokkestøpul

1984–1985

Utbedringsarbeider, omtekking av tak, utvendig maling

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Utmurt bindingsverk. Er sammenbygd med uthus mot syd (frem til port) som ant. er en del av tidligere halmbod, ant. bygd i bindingsverk

Antall etasjer

1 ½ (stall). Uthusbygning i 1 etasje

Fundament / kjeller

Bruddsteinsmur

Vegger

I stallen utmurt bindingsverk, utvendig panelt

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft i stall

Ytterdører

Dobbel labankport, panelt. Dør for innheising av høy over stalldøren

Vinduer

Ingen

Tak

Saltak tekket med teglstein

Pipe

Ingen

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Stallen henger sammen med uthusanlegget til den opprinnelige Horten gård som ble ombygd til militære formål (se 0050, 0047). Ved overtagelsen i 1825 hørte der en stall til anlegget, men denne var i dårlig stand og ble antagelig helt fornyet. Nåværende stall har vært i bruk for høyere offiserer som hadde egen stallmester. Interiøret viser klart den opprinnelige funksjonen. Vernet omfatter eksteriøret og interiøret i stallen som helhet. For interiøret gjelder dette stallinredning med båser, innretning med spilltau til hestene, åpning til høyloft i gangen utenfor samt øvrige detaljer som viser til stallfunksjonen. For uthusbygningen mot syd omfatter vernet kun eksteriøret

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere påtegninger

ØSD-arkiv: Historiske tegninger 1917