Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0432 Trinolarbeidshus

Inventaropplysninger
Inventarnavn Trinolarbeidshus
Inventarnummer 0432
Byggeår 1916
Opprinnelig bruk Trinolarbeidshus
Nåværende bruk Verksted / lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk. Fyrrom i bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag mot loft
Vegger Bindingsverk. Utvendig og innvendig panelt. Murvegger malt
Vinduer 8 femramsvinduer, 1 trerams
Dører Tredør til verksted. Åpent port i gavl mot vest
Tak Saltak tekket delvis med papp og bølgeeternitt
Piper En teglsteinspipe
Annet Betongfundament

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Det påbygde trinolarbeidshuset hører til miljøet av arbeidshus for behandling av sprengstoff og ammunisjon som ble oppført i tidsrommet rundt 1. verdenskrig. Innvendig er bygningen tømt for eldre utstyr. Vernet omfatter eksteriøret som helhet

1916
Oppført
1916
Vedlikeholdshistorie ikke angitt. Påbygd garasje mot vest

Ingen treff