Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0379 Arbeidshus for banelys

Inventaropplysninger
Inventarnavn Arbeidshus for banelys
Inventarnummer 0379
Byggeår 1916
Opprinnelig bruk Arbeidshus for banelys
Nåværende bruk Lager / uten funksjon (2002)
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk. Et mindre, separat tilbygg i bærende teglsteinskonstruksjon. Innvendig tak av plater
Vegger Bindingsverk utvendig kledt med stående panel, innvendig kledt med plater. Tilbygg i to-steins teglmur, utvendig pusset
Vinduer 5-rams vinduer med tre ruter i stående format og de to øverste i liggende
Dører To en-fløyede tredører, en i arbeidshuset og en i tilbygget
Tak Saltak kledt med bølgeblikk. Pulttak over tilbygg
Piper En pipe av teglstein i tilbygg
Annet Grunnmur av betong

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Det lille arbeidshuset med store vinduer er karakteristisk for miljøet av små, separate arbeidshus som ble oppført for behandling av ammunisjon og brannfarlig materiale på Mellomøya under 1. verdenskrig. Bygningsmassen ble oppdelt med et fåtall arbeidere i hvert hus pga. brann- og eksplosjonsfaren. Dette huset har fyrrom i et separat, lite tilbygg som ligger helt inntil, men fristilt fra selve arbeidshuset. Arbeidshuset er idag ute av bruk og tømt for tidligere utstyr. Vernet omfatter eksteriøret som helhet

1916
Oppført. Vedlikeholdshistorie ikke oppgitt

Ingen treff