Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0193 Montasjehall I

Inventaropplysninger
Inventarnavn Montasjehall I
Inventarnummer 0193
Byggeår 1940–1945
Opprinnelig bruk Monteringshall for sjøfly til flyfabrikken
Nåværende bruk Skole og administrasjon, Befalskolen for Marinen
Ant. etg. 4
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Betongvegger samt søyler / pusset tegl / leca. Betong etasjeskiller (nye)
Vegger Betong forblendet utvendig med teglstein, innvendig delvis pusset (nye tilføyelser)
Vinduer Store vertikale glassfelt oppdelt i ruter med opptil 30 glass i rammen. Buede glassfelt i takbue. (Ingen eldre vinduer)
Dører Platede dører (nye)
Tak Bue av armert betong tekket med plater. Delvis glasstak (nytt)
Annet Støpt

Vern

Verneklasse

2

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Montasjehall I og II (inv.nr. 0203) er oppført som tyskbygde. Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til om byggene allerede var planlagt / påbegynt i 1940 i sammenheng med de omfattende utvidelsesprosjektene ved flyfabrikken som startet opp i 1938. Konstruksjonsmessig har de også likhetestrekk med inv.nr. 0247 MTB-hall på Vealøs, opprinnelig torpedoflyhangar, som ble fullført i 1939. De kan derfor ha blitt oppført etter norske tegninger. Montasjehall I ble sterkt ombygd i forbindelse med innredning av nytt hovedkontor og lager for Østlandets Sjøforsvarsdistrikt ØSD, men har beholdt sin hovedform og funksjon som velkjent landemerke på Møringa

1939
Monteringshallen kan ha blitt påbegynt i forbindelse med utvidelsen av flyfabrikken før 2. verdenskrig
1940 - 1945
Oppført, eventuelt fullført av den tyske okkupasjonsmakten
1945 - 1965
Den norske Luftforsvaret opprettet som egen våpengren. Horten flyfabrikk underlagt Luftforsvarets forsyningskommando på Kjeller. De siste årene utførte fabrikken overhaling av sjøfly, helikoptere og stempelmotorer i tillegg til en del generelt reparasjons- og vedlikeholdsarbeide
1968
Horten Flyfabrikk nedlagt og overdratt fra Luftforsvaret til Marinens Hovedverft. Årsaken var overgang til nye jagerfly (F-5) og helikoptere og behov for konsentrasjon av verkstedsvirksomheten på Kjeller
1997 - 1998
Fullstendig ombygd til administrasjonsbygg og lager for ØSD. I den forbindelse er det gjort store innvendige endringer med mellomliggende etasjer i den tidligere åpne hallen. Skyvedørene mot sjøen er blitt fjernet. Eksteriør fornyet med teglforblending. Ventilasjonspåbygg på taket
2002
ØSD nedlagt fra 1.7.2002. Administrasjonsbygget overtatt av tidligere Befalskolen for Kystartilleriet, BSKA. Enheten som tidligere har hatt tilhold på Oscarsborg festning er nå slått sammen med Befalskolen for Marinen, BSMA, til en enhet: Befalsskolen for Sjøforsvaret, Karljohansvern

Ingen treff