Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1002 Dronningens bastion (halvbastion mot sydvest)

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Dronningens bastion (halvbastion mot sydvest)
Inventarnummer 1002
Byggeår 1682–1684 Cicignon
Arkitekt Coucheron
Opprinnelig bruk Befestningsverk
Nåværende bruk Kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Halvbastion mot sydvest
Vernebegrunnelse Dronningens bastion er en del av den opprinnelige befestningen fra 1680-tallet. Den utgjorde sammen med Kurtinen 1003 og Kongens bastion 1004 hornverket foran Donjonen. Som del av Norges eneste intakte tårnfestning fra 1600-tallet har derfor Dronningens bastion høy antikvarisk og militærhistorisk verdi.
Murverk Tidligere kalkmurte fuger har i nyere tid blitt spekket om med sement mens den eldre kalkmørtelen i stor grad antas å være bevart innover i fuger og kjernemur. Ytre fuger i sement utført som pølsefuger. Opprinnelig/tidligere utførelse er ikke klarlagt (2005). Rester etter piggtrådgjerde langs vollkronens utside.  
Murkrone Høy murkrone av jord/torv Fordypning hvor det i dag er plassert en eldre kanon.  
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Halvbastion i forlengelse av 1001 Den dobbelte tenaljen. Oppført som spekket gråsteinsmur med jordfylling i bakkant. Murens indre konstruksjoner er ikke avdekket. Festningsmurer av denne typen er vanligvis oppført som kistemurer, i noen tilfeller støttet opp med pillarer eller «kontreforter» i bakkant. Fundamentert på fjell. Enkelte deler av fundamentet er utbedret i nyere tid med betong.  

1682 - 1684
Halvbastionen inngikk i den opprinnelige befestningen av Donjonen.
1684 - 2006
Halvbastionen synes ikke å ha blitt konstruksjonsmessig endret siden den ble bygget, bortsett fra nyere forsterkning av fundament med betong i enkelte deler.
1803
Ut fra skriftlige kilder fikk denne delen av verkene nytt jordbrystvern. (NRA, Genstab.arkiv IX 372:A 10/4 1803)
1938
Utbedring av en rekke murer på festningen utført som arbeidsledighetstiltak, «nødsarbeid». Hvilke murer dette gjaldt er imidlertid usikkert.
2005
Jordmasser inntil ytre murfot fjernet.

Ingen treff

Fant du det du lette etter?