Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1014 Kongens gorge (vollanlegg)

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kongens gorge (vollanlegg)
Inventarnummer 1014
Byggeår 1682–1684
Opprinnelig bruk Befestningsverk
Nåværende bruk Kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele Kongens gorge.
Vernebegrunnelse Kongens gorge er en del av den opprinnelige befestningen på Kristiansten fra 1680-årene med Donjonen som det sentrale tyngdepunktet. Som del av Norges eneste intakte tårnfestning fra 1600-tallet har 1014 Kongens gorge høy antikvarisk og militærhistorisk verdi. Som helhet har området også betydelige pedagogiske verdier der festningsverkets oppbygning og utvikling blir synliggjort på oversiktlig og lettfattelig måte.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Jordvoll  

1682 - 1684
Trolig en del av det opprinnelige festningsanlegget slik det ble planlagt av Cicignon og Coucheron, men er i svært liten grad kommentert i kildene som er gjennomgått.
1742
Ble på en tegning anført å være i god stand. (NRA IB_1643)
1745 - 1748
Festningens nordre vollanlegg ble omlagt. Det er ukjent om dette elementet ble endret eller berørt av endringene.
1938
En rekke murer på festningen utbedret som såkalt nødsarbeid. Hvilke murer dette gjaldt er imidlertid usikkert.

Ingen treff