Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1021 Kasematt; arrest (Arnolds batteri; søndre flanke, vestre kasematt)

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kasematt, arrest (Arnolds batteri; søndre flanke, vestre kasematt)
Inventarnummer 1021
Byggeår 1748 Major Knoff og F. J. Wilster (ing.)
Nåværende bruk Kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele kasematten.
Vernebegrunnelse 1021 kasematt er en del av halvbastionen Arnolds batteri, bygget 1748–1750. Som del av Norges eneste intakte tårnfestning fra 1600-tallet har kasematten høy antikvarisk og militærhistorisk verdi. Den spartanske utformingen av kasematten vitner tydelig om eldre tiders behandling av arrestanter. Som helhet har området også betydelige pedagogiske verdier der festningsverkets oppbygning og utvikling blir synliggjort på oversiktlig måte.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Gruset jordgulv  
Bæresystem Buehvelvet rom bygget inn i vestre del av søndre flanke i Arnolds batteri. Hvelvkonstruksjon av stein, gavlvegger av stein  
Vegger Kalkhvittete natursteinsoverflater  
Vinduer Ingen  
Dører En hvelvet døråpning med labankdør med luke med gitter foran, ukjent alder.  
Piper Ingen  
Belysning Ingen  

1748
Major Knoff og F. J. Wilster (ingeniør) fikk approbert et forslag om å bygge bombefrie barakker på Kristiansten. (Widerberg 2001:46, 496ff)
1751
Det ble imidlertid raskt oppdaget feil i bl.a. fundament-/grunnarbeidet, og Knoff, Wilster og murmester Banch måtte betale bøter, som ble brukt til å betale reparasjonene. (Widerberg 2001:350)
1755
Rösing (murer/mestersvenn) utbedret murerarbeidet. (Widerberg 2001:46, 513)
1765
Kasemattene nå omtalt som «delvis forfalne». (NRA, Ingeniørvåpnet til 1940, Inventarium 1765)
1807
Reparasjoner ble utført. (NRA, Genstab.arkiv IX 372:A 10/4 1807)
1808
Fordekket (antagelig enkle «fredshus» av stenderverk) ble tatt av vollene, kasemattene istandsatt og forsynt med bord, benker og brisker. (NRA, Gen.stabens krigsarkiv, Avd. IX, eske 110, pk 12 1815)
1826
Noen av kasemattene ble benyttet som lager for brensel og fôr. (Statens eiendommer)
1836
Denne kasematten ble beskrevet som «1 lille hvælvet Prison med indmuuret Karm hvori en Klæd dør…». (NRA, Ingeniørvåpnet til 1940, eske 22, Inventarium 1836)
1896
Kasemattene var forfalne, men under utbedring. (Statens eiendommer 1896)
1913
Kasemattene karakterisert som en del av «fortet» og vurdert å være i god stand. (Statens eiendommer 1913)
1937 - 1938
Murkronen over kasemattene (Arnolds batteri og Kronprinsens bastion) ble blottlagt. Det ble lagt på mørtel og asfalt før jordmassene igjen ble lagt. Det ble også lagt dreneringsrør.
1945
Kasemattenes dører og vinduslemmer var svært forfalne. (FMUs Arkiv/NHM FMU-Kristiansten 007)
1989
Festningsvollen over kasemattene forsøkt tettet med «Xpanditt» (trelags duk med leire som mellomlag). (Ramstad 2006)
1996
Store innsig fra tak/festningsvoll i alle kasemattene gjorde at det sto vann over gulv og det var fuktskader. Kasemattene stengt for publikum pga. dette. Jordvollene over kasemattene ble igjen tatt av; området over takene på kasemattene ble avrettet, fiberduk ble lagt på, dernest to lag membran, to lag plastfolie, drenering, veiduk, lecagrus (25–30 cm), veiduk, før jordvollen ble tilbakefylt og tilsådd slik den lå tidligere. Sagete skiferheller ble lagt på murkronen med utstikk utover muren (dryppnese), samt torvholdere for å hindre utgliding av torv/jord og oppblåsing av duk Terrenget utenfor (inne i retransjementet) ble senket for å få frem gamle steinrenner og avløp som ble tilbakeført til original stand. Gulvet fikk nytt gruslag. (Ramstad 2006)

Ingen treff