Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1034 Frølichs redutt

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Frølichs redutt
Inventarnummer 1034
Byggeår 1691 Cicignon
Arkitekt Coucheron
Opprinnelig bruk Utenverk for festningen
Nåværende bruk Kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele redutten
Vernebegrunnelse Redutten ble oppført som en fremskutt firkantet skanse hvorfra man kunne avgi ild til alle sider. Den sto i forbindelse med hovedfestningen med en dekket vei. Restene etter redutten er god lesbare i terrenget, deler av muren er i behold. Redutten har verneverdi som del av festningens utenverkssystem.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Gråsteinsmur av varierende steinmaterialet fundamentert på fjell. Det er behov for en arkeologisk undersøkelse for å slå fast hvorvidt alle sider av redutten besto av gråsteinsmur. I dag er kun spissen bevart. Bakenforliggende brystvern og voll er utydelig. Den er gjengrodd og trenger restaurering. Det er imidlertid ikke ennå vurdert graden av rekonstruksjon. Fugene har på 1900-tallet blitt reparert med sementholdig mørtel. Fugene er delvis inntrukne og delvis slette. Det er grunn til å anta at opprinnelig kalkmørtel er bevart inne i muren.  

1691
Bygget som fremskutt utenverk nord for festningen etter tegningen av Cicignon/Coucheron
1816
I forbindelse med at festningen ble nedlagt, ble det bestemt at redutten ikke skulle vedlikeholdes.
1900
Noe vedlikeholdsarbeid utført. Fugene spekket med sementholdig mørtel.

Ingen treff

Fant du det du lette etter?