Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0653

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Reservebrønn på hovedfortet
Inventarnummer 0653
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Reservebrønn
Nåværende bruk Ikke i bruk
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Reservebrønn
Vernebegrunnelse Brønnen på fortet har hatt stor betydning for vanntilførselen, særlig pga. sin sentrale, strategisk plassering. Gruven er fortsatt synlig i bakken, men forholdsvis dårlig merket og sikret.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Reservebrønnen 1 var plassert utenfor den søndre utgangen fra hovedtunnelen og besto av en beholder 2 m bred, 3 m lang og 1,5 m dyp. Omkring brønnen var jorden tatt bort i en bredde og lengde av 10 meter. Brønnen ble først sperret i 1965, så gjenfylt i 1970.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.41

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning 6.september
1970
Gjenfylt

Ingen treff