Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1023

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Mitraljøsestandplass vest for hovedinngangen
Inventarnummer 1023
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Mitraljøsestandplass for 1 mitraljøse og 2 infanterister
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Mitraljøsestandplassen er den nordligste forsvarsstillingen på hovedfortet, hvorfra man kunne overvåke veistrekningen mellom fortets inngangsport og leiren og ha utsikt mot deler av Stjørdalen. Konstruksjonen med murte steinvegger, skyteskår, H-bjelker og betongoverdekning er et typisk eksempel på et byggesystem der moderne og tradisjonelle materialer og teknikker var sammenblandet. Den er en uløselig del av fortets forsvarssystem som må bevares i sin helhet.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Mitraljøsestandplassen 1 danner et firkantet fremspring mot nord fra gorgeveien og er muret i forbindelse med samme. Muren er 1 m tykk. Standplassen er forsynt med et 30x30 cm skyteskår for mitraljøse mot nordøst og 2 infanteriskyteskår mot nordvest. Mitraljøseskyteskårene var dekket med en 10 mm tykk skyvbar jernlem. Standplassen er overdekket med et 60 cm tykt betongtak med innstøpte jernbjelker. Gulvet var pukket og gruset. Fra georgeveien fører to trappetrinn til standplassen.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.24

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning ved 6. september

Ingen treff