Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1016

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Inngangsvoll
Inventarnummer 1016
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Fortifikatorisk mur som danner inngangspartiet til fortet
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Inngangsvollen med hvelvåpning, jernport, flaggstang, monogram, samt øvrige elementer.
Vernebegrunnelse Inngangsvollen har to funksjoner: sperre inngangen til kjernedelen av fortet og markere hovedinngangen. Muren er bygget opp med store steinblokker som kommuniserer soliditet og motstand, mens det forhøyete partiet er mer representativt med flaggstang og kongerikets monogram.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Konstruksjon Inngangsvollen 1 er murt tvers over fortets inngangsvei og er fundamentert på fjell. Vollens høyde over veibanen er 3 m. Murtykkelsen er 1,1 m øverst og 1,4 m nederst. Midt på muren er det laget en 2,5 m bred åpning som danner hovedinngangen til fortet. Over portåpningen er det støpt et 1 m tykt hvelv av betong som går 1 m utover på hver side av muren. På forsiden av muren over åpningen er Det norske våpen i støpejern med årstall 1910 montert. På toppen av muren er det satt opp en flaggstang, 6,5 m høy. I portåpningen var det innsatt en 2,75 m høy og 2,5 m bred port av 10 mm tykke jernplater med 12x70 mm forsterkninger. Porten var forsynt med en solid lås og stabelhengsler, samt bøyler og en tversgående stang som stengselinnretning på innsiden. I hver port var det uthugget et 10x7 cm skytehull med luke i 1,4 m høyde. Nåværende port er trolig en kopi av den opprinnelig. Nederst på muren er det murt 40x40 cm stikkrenner på begge sider av porten. Øverst er det støpt et 65 cm høyt og 60 cm tykt brystvern av blokkebetong. Innenfor vollen, langs skråningene på begge sider av veien, er det murt to forstøtningsmurer. Ved vollen er murene ført opp til vollens høyde, deretter avtrapper de bakover.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.09

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning 6.september
1982 - 1986
Det ble laget en kopi av den opprinnelige porten i jern som tyskerne ødela i 1940
1999
Restaurering av inngangsmur
2002
Støpt et nytt betonghvelv over hovedporten

Ingen treff