Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1010

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kjøkken- og provianttunnel
Inventarnummer 1010
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Kjøkken og proviantlager
Nåværende bruk Ut av bruk, del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Kjøkken- og provianttunnel
Vernebegrunnelse Kjøkkentunnel med proviantrom utgjør en viktig del av hele anlegget både med tanke på plassering og på grunn av funksjonen. Plassering, utforming og dimensjon gjør bakerovnen til et visuelt hovedelement i rommet, som er viktig å ta vare på.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Loddrett på inngangstunnelen fra skjæringen er det innsprengt en 12 m lang, 5,5 m bred og 3,5 m høy tunnel. Tunnelen 1 er delt i to like rom: kjøkken- og proviantrom. De er 5,6 m lange, har støpte sementgulv på stampet pukksteinsunderlag. Vegger og tak var kledd med bølgeblikk. Jernbolter med klemmer og kroker er fortsatt synlig. I muren ved bakerovnen er det inntrappet renner til vannavløp. I proviantrommet var det hyller i tre høyder langs innerste vegg. I skilleveggen mellom kjøkken- og proviantrommet er det en åpning 2,00 m høy og 1,00 m bred. Lignende åpning finnes i veggen mellom kjøkkenet og inngangstunnelen, samt to 50 cm firekantede utleveringsåpninger som opprinnelig hadde en hengslet luke – luken er ikke i behold. I åpningene satt det opprinnelig fyllingsdører som var malt og forsynt med hengsler, skåter og innstukne låser. Bakerovnen er murt med ildfast stein i en 2,0x1,5 m nisje i tunnelens nordre vegg. Fra taket i tunnelen til terrengets overflate er det laget en sjakt fôret med betong, som rommer en bakerovnspipe laget av sementrør. Pipen hadde røykhette.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895-1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.16

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september
1919
Laget åpning fra proviantrom til ny bensintunnel og maskinstasjon

Ingen treff