Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1008

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Ammunisjonstunnel
Inventarnummer 1008
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Krigsammunisjonslager
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Hele ammunisjonstunnelen
Vernebegrunnelse Tunnelen er en vesentlig del av fortets konstruksjon og organisasjon. Sammen med andre tunneler utgjør den et velbevart og tidstypisk eksempel på sprengte underjordiske tunneler, en konstruksjonstype som var flittig brukt i lignende anlegg bygget i Norge i tiden etter unionsoppløsningen.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Fra skjæringen ved fredsammunisjonsmagasinet fører en inngang (2,25x1,60 m) inn til ammunisjonstunnelen 1 som er 9,00 m lang, 5,50 m bred og 3,50 m høy under hvelvtoppen. Vegger og tak var opprinnelig kledd med galvanisert bølgeblikk festet til fjellet med bolter, klemmer og ribber som fortsatt er bevart. Tunnelen har sementgulv på stampet pukksteinfundament med avløpsrenner på sidene ut til skjæringen. Inngangsåpningen er utforet med betong og forsynt utvendig med den opprinnelige tofløyete jernporten med stenglås, mens den innvendige forskalete tofløyete treporten med hengelås ikke er i behold. Porten er 2x1,2 m. Fra ammunisjonstunnelen fører en 1 m høy og 1 m bred tretrapp opp til ett av fire håndmagasiner ved kommunikasjonstunnelen. Trappen er laget i tre som kopi av den opprinnelige i jern. Veggen mellom ammunisjonstunnelen og håndmagasinet er i murstein med sementfuger. Der var det innsatt en 2x1 m fyllingsdør. Over eller ved siden av døren er det ventiler. Dører, trapp og porter var malt, men vi kjenner ikke til malingstype eller farge.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.14

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning 6.september
1940
Bølgeblikk falt fra taket, trolig under bombing. Bolter, klemmer og ribber er fortsatt synlige.
1982 - 1986
Ny trapp i tre gjenskapt under restaureringsarbeid som kopi av opprinnelig trapp i jern

Ingen treff