Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1021

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Skyttergrav på hovedfortet: forbindelsesgrav, midtre skyttergrav
Inventarnummer 1021
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Skyttergrav
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Skyttergraven
Vernebegrunnelse Skyttergraven er en uløselig del av fortets forsvarssystem. Den har en meget høy grad av opprinnelighet. Gravens enestående karakter og tilpassing til terrenget gjør at Hegra festning er et verdifullt nasjonalt kulturminne. Skadene på enkelte deler av skyttergraven, etter bombingen i mai 1940, har en historiefortellende verdi som bidrar til forståelse av militære og historiske hendelser under beleiring.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Mellom nordre og søndre grav er det sprengt en 52 m lang, 1 m bred og 1,2 m dyp forbindelsesgrav, som danner en utadgående spiss mot øst. Graven 1 er forsynt med 3 utspring hvorav det midtre i vinkelspissen er standplass for to mitraljøser og en acetylenlyskaster. De andre to er standplass for infanteri og har 3 skyteskår hver. Forbindelsesgraven er overdekket – med unntak av de første 10 m fra nordre skyttergrav – med et 60 cm tykt betongtak. Fra søndre skyttergrav til vinkelspissen dekker overdekningen hele graven, mens det øvrige har den bakre delen åpen. Mellom fremspringene, under overdekningen, er det i alt åpnet 10 skyteskår.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.20

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning 6.september

Ingen treff