Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1015

Inventaropplysninger      
Inventarnavn 10,5 cm kanonstandplass med nedgang (1., 2., 3. og 4. kanon)
Inventarnummer 1015
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Kanonstandplass
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Alle 4 kanonstandplassene.
Vernebegrunnelse Standplassene ser ut til å blitt skånet for den kraftige bombingen i 1940 og fremstår i dag i tilnærmet samme stand som ved ferdigstillelse i 1910. De har en høy grad av opprinnelighet med jernkroker, ståltrapp, og krinolineaffutasje fortsatt i behold. Kanongruvenes beliggenhet og funksjon viser formålet med anleggelsen av Ingstadkleiven fort, nemlig å stoppe et angrep fra øst. Sammen med løpegravene og kommandotårnene synliggjør kanongruvene festningens utforming og kompleksitet og er viktige for å vise omfanget av forsvarsverkene i landskapet.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Kanongruvene 2 er utsprengt i fjellet i en dybde på ca. 3 m. Gruvene er sylindriske med diameter 4 m. Gulvet er støpt av betong. Brystvernet er 2 m høyt og utforet med betong. Midt i gruven – 60 cm fra brystvernet, er det støpt en 1 m høy pidestall som er 2,4 m øverst og 2,8 i diameter nederst. I pidestallen er det innstøpt boltekrans for krinolinen samt sideretningsbue. Kanongruvene står i forbindelse med kommunikasjonstunnelen via en 2,25 høy og 1,5 m bred tunnelgang. Nedgangen består av huggede steintrinn 1,5 m brede (opptrinn 20 cm, inntrinn 25 cm). Åpningen fra gruven er foret med betong. Det er 4 stk. 10,5 cm kanongruver. Ildlinjens høyde over havet er 229,5 m.  

1 det finnes også en tegning av en 10,5 cm kanon datert 29.5.1909 tegnet av Th. Neumann. NRA, Ingeniørvåpenet 1895–1940, eske 496

2 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895-1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.12

1909
10,5 cm kanoner kom fra det nedlagte Ørje fort
1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning 6.september
1926
Kanonene ble demontert og lagret ved fredsammunisjonsmagasinet på fortet
1940
Kanonene ble tatt av tyskerne da de forlot fortet i 1940
1982 - 1986
Tilnærmede kopier av de opprinnelige kanonene ble laget i Nordfjord og satt på plass under restaurering av festningen.

Ingen treff