Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1018

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Mitraljøsestandplass nordøst for hovedinngangen
Inventarnummer 1018
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Mitraljøsestandplass
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Mitraljøsestandplass
Vernebegrunnelse Mitraljøsestandplassen er den nordligste forsvarsstillingen i hovedfortet, hvorfra man kunne overvåke fortets inngangsport og veistrekningen mellom fortet og Svartåsen. Her var også fortets lyskasterstandplass. En tysk granat ødela mesteparten av frontmuren og taket i maidagene i 1940. Sporene etter bombingen er godt synlig i dag og forteller oss om en av de mest dramatiske hendelsene under beleiringen.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Konstruksjon I skyttergravsvinkel nordøst for hovedinngangen er det murt en mitraljøsestandplass 3,5 m i firkant. Standplassen 1 står til begge sider i forbindelse med skyttergraven via 1 m brede åpninger, hvor det er murt 1 m tykke pilarer som tjener dels til understøttelse av takets bjelkelag og dels til dekning av rommet. Standplassen er overdekket med et 60 cm tykt betongtak med innstøpte 15 cm jernbjelker på 25 cm avstand. I taket var det anordnet en åpning for en acetylenlyskaster, som lå på en forskyvbar hylle under åpningen. Åpningen er delvis rast ned sammen med gravens yttervegg som følge av bombingen i 1940. Standplassen var opprinnelig forsynt med 2 firkantete skytsskår for mitraljøse mot vest og nord, samt 2 infanteriskyteskår. Samtlige skyteskår var dekket på innsiden av 10 cm tykke skyvbare jernlemmer. For mitraljøsene var det murt en 30 cm høy platting, 2,5 m i firkant. Høyden fra plattingen til underkanten av mitraljøseskyteskårene var 80 cm. I dag er kun to skyteskårer på vestre vegg i beholdt. Øvrige elementer er ikke bevart.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.19

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september
1940
Mesteparten av stillingen ødelagt under bombing

Ingen treff