Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0952

Inventaropplysninger      
Inventarnavn piggtrådhinder rundt fortet
Inventarnummer 0952
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Piggtrådhinder
Nåværende bruk Ikke i bruk. Del av musealt anlegg.
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Hele piggtrådhinderet rundt fortet.
Vernebegrunnelse Piggtrådhinderet er en vesentlig del av anleggets fortifikatorisk system: Det 5–8 m brede hinderet ble foretrukket av departementet i 1908 fremfor flankert grav fordi det var lite synlig fra luften, mer tilpasset terrenget og likevel oppfylte kravet til stormfrihet. Piggtrådhinderet har en høy grad av autentisitet: både stender og tråd er intakte på flere steder.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Rundt hele fortet i 10–30 meter avstand fra ildlinjen er det satt opp et 616 meter langt piggtrådhinder2. Bredden er ca. 10 meter unntatt i nord der bredden er 5 meter. Nettet var strukket på 3 og 4-løkkes æ" tykke piggtrådstolper med gjennomsnittlig 5 og 6 stolper i rader på 1,75 m avstand. Nettets høyde varierte mellom 1,3 og 2,0 m over bakken. Det var satt 2558 stolper og brukt ca. 720 ruller piggtråd. Stolpene er bevart og delvis også piggtrådene. Det eneste åpningen i nettet var foran fortets hovedinngang, og den var lukket av 4 tofløyete ståltrådgrinder med rammer av rundtjern. Grindene hadde hengelås. Stolpene var malt med estergon. Grindene er ikke bevart. Det finnes ingen spor etter dette piggtrådhinderet i dag. Det var tenkt i en gjennomsnittlig bredde av ca 3 m, høyde ca. 2,25 m, og lengde ca. 600 m. Dette utgjørde ca. 3000 kg piggtråd og ca. 1000 vinkeljernstolper.  

1 Tillegg 3 til innstilling S.X. 1908. St. prp. nr. 63/1908. Innstilling fra militærkomitéen ang. anvendelse av det ved stortingsbeslutning av 26.april 1906 avsatte beløp på 1.076.000,– til Trøndelag

2 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.08

1908
1. I St. prp. nr. 63/1908, tillegg 3 1 legges frem to forslag til fortifikatoriske tiltak ved Ingstadkleiven fort: enten 10 m piggtrådhinder, eller stormsikker, flankert grav. Sjefen for ingeniørvåpenet mente at graven ville gi bedre stormfrihet, mens sjefen for generalstaben, ingeniørvåpenet og festningsartilleriet la vekt på at piggtrådhinderet ga betydelig større plass inne i fortet. Dermed ble det sistnevnte forslaget vedtatt av departementet.
1910
1. Forslag til piggtrådhinder rundt fortet fremlagt ved besiktigelsesforretning 6. september
1917
2. Det kgl. forsvarsdepartement bevilger i brev av 17.november kr. 13.000,– til oppførelse av piggtrådhinder rundt ammunisjons- og brosprengningsmagasinet, depotet og kanonskuret.

Ingen treff