Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1022

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Skyttergrav på hovedfortet: søndre skyttergrav
Inventarnummer 1022
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Skyttergrav
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Skyttergraven
Vernebegrunnelse Skyttergraven er en uløselig del av fortets forsvarssystem. Den har en meget høy grad av opprinnelighet. Skadene på enkelte deler av skyttergraven, etter bombingen i mai 1940, er meget historiefortellende og bidrar til at Hegra festning er et verdifullt nasjonalt kulturminne.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem I en halvsirkel foran 1. kanon er det sprengt og murt en skyttergrav i likhet med nordre grav i en lengde på 70 m. Graven 1 er utstyrt med to overdekninger, henholdsvis 7 og 8,3 m lange. Hodevernet har en samlet lengde på 15 m.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.20

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning 6.september

Ingen treff