Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1005

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Feltbatteriverket med veiforbindelse til hovedfortet
Inventarnummer 1005
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Feltbatteriverk for 4 stk 8,4 cm kanoner
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Feltbatteriverk
Vernebegrunnelse Feltbatteriet er en viktig del av anlegget. Det fremstår i dag i meget god stand med murer og ammunisjonsrom i behold.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Feltbatteriverket 1 har 4 standplasser for 8,4 cm kanoner. Kanonstanden ligger i en halvsirkel med front mot vest og sør. Brystvernhøyden er 90 cm. Lengden på kanonstanden er 5 m og bredden 4 m. Avstanden mellom kanonstandene er 14 m. De øverste lag av brystvernsmuren er nedlagt i sementmørtel, murene er for øvrig fuget med sement. Ovenpå er brystvernet sementert i en bredde av ca 2,5 m. I traversene mellom kanonstandene er det murt 8 ammunisjonsrom (1 m brede, 1,5 lange og 1 høye) og 3 underbringelsesrom (3 m lange, 1 brede og 1,4 høye). Over ammunisjons- og underbringelsesrommene er det støpt et 60 cm tykt betongtak med innlagte jernbjelker. Støpningen er øverst forsynt med en anleggskrone med høyde og bredde 30 cm. I underbringelsesrommene, langs sidene og bakveggen, er det murt sitteplasser med høyde og bredde 50 cm. Alle rom er fuget med sement. Mellom rommene er det murte trappetrinn. Kanonstandene hadde et 15 cm tykt lag av sammenstampet pukk og leirblandet grus. Spor etter det finnes i dag. Bak kanonstandene finnes en 2,5 m bred og gjennomsnittlig 1,5 m dyp nedsprengt forbindelsesvei. Veien og rommene var pukket og gruset. Skyteskår er muret gjennom traversene.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.22

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september
1914
2 stk. 8,4 cm kanoner som kom fra Raufoss ble satt opp
1940
12.april ble skytset på festningen satt i stand under våpensmed kaptein Øverkils ledelse, blant dem to 8,4 cm kanoner. Etter kapitulasjonen tok tyskerne kanonene med seg.
1982 - 1986
Flyttet nye kanoner til hver standplass
2002
Etter restaureringen i 2002 ble ikke kanonene flyttet tilbake til standplassene, de står ved inngangene til museet og fortet.

Ingen treff