Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1013

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kommandoplass for 10,5 cm batteri – bakre tårn
Inventarnummer 1013
Byggeår 1918
Arkitekt Distriktsingeniør kaptein Martin Olsen Hanoa
Opprinnelig bruk Kommandoplass for 10,5 cm kanoner på hovedfortet
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Hele kommandotårnet
Vernebegrunnelse Kommandotårnet for 10,5 cm er i sin skadede tilstand et vitnesbyrd om bombingen i mai 1940. Det minner også om oppgraderingen av festningen som fant sted i 1917-18 da den var satt opp som nøytralitetsvern under første verdenskrig.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Kommandoplassen har adgang fra forbindelsestunnelen ved offisersrommet, som i 1940 ble brukt til sykestuen. Det har ikke vært mulig å befare plassen pga. at jerntrappen er rusten og farlig. Beskrivelsen nedenfor er tatt fra Inventarium fra 19101 samt muntlige opplysninger. Den tekniske beskrivelsen av tårnet er den samme som for inv.nr.1012 med følgende tillegg: Mannskapsrom er sprengt ut med tversgående 25 cm tykke betongmurer. Både gulv og vegger er sementpusset, vannavtrekk ligger i gulvet. Tak og langvegg var av bølgeblikk – ikke i behold i dag. Ovn var oppsatt med røykavtrekk i forbindelse med avtrekk gjennom kommandogruven. Ovnen er ikke bevart. Rommet hadde to oljemalte fyllingsdører og luftventiler i veggen over dem. Fra lysanlegget var det montert 9 faste lamper og 1 stikkontakt på kommandoplassen og 1 lampe i mannskapsrommet.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895-1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.66

1917 - 1918
Utgift sammen med inv.nr.1012 ca kr 44300,– av ekstraordinær bevilgning for 1914–15. Sementen ble levert av firmaet Betongkompaniet i Trondheim.

Ingen treff