Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1019

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kaponiere
Inventarnummer 1019
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Bombesikker post for geværskyttere plassert utenfor skyttergraven
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Kaponiere og trappoppgang.
Vernebegrunnelse Kaponieren fremstår i dag som den var ved ferdigstillelse, siden den ikke ble oppdaget av Holtermann i 1940. Den har en høy grad av opprinnelighet og er et interessant eksempel på typebyggeriet i perioden. Trappoppgangen er bratt og i delvis dårlig stand. Man bør vurdere å utstyre den med en kopi av det opprinnelige gelenderet. Utenfor skyteskårene er vegetasjonen gjengrodd slik at skytefeltet er sperret.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Konstruksjon Kaponieren 1 ligger i fjellskråningen nord for anlegget. Den er fundamentert på fjell og veggene murt av gråstein. Murtykkelsen øverst er 1 m. Høyden fra gulv til tak er 1,8 m. Taket er støpt av 60 cm tykk betong med jernbjelker på 15 cm. Sementgulvet er lagt på et pukksteinsunderlag. På hver sidevegg er det et skyteskår for mitraljøse samt 2 skyteskår for geværer. I tillegg er det skyteskår for infanteri midt foran. Samtlige skyteskår var dekket av skyvbare 10 mm tykke jernlemmer. Styreskinnene er bevart, men ikke lemmene. I gulvet innenfor mitraljøseåpningen er det en fordypning til eventuelle anbringelser av acetylenlyskastere. Under sideveggens infanteriskyteskår er det to trappetrinn av stein. Fra kaponieren er det en trappeoppgang til både kanonhallen og skyttergraven. Oppgangens vegger dekkes delvis av naturlig fjell og er delvis murt. Taket er av betong. Trappen er av hugget stein med 1 m bredde. Det opprinnelige jernhåndtaket er fjernet.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.21

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september

Ingen treff