Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1012

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kommandoplass for 7,5 cm batteri – fremste tårn
Inventarnummer 1012
Byggeår 1918
Arkitekt Distriktsingeniør kaptein Martin Olsen Hanoa
Opprinnelig bruk Kommandotårn for 7,5 cm kanoner på hovedfortet
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Hele kommandoplassen
Vernebegrunnelse Kommandotårnet for 7,5 cm kanoner ble betydelig skadet av tyske granater under beleiringen i 1940. Kommandotårnet er meget historiefortellende og et symbol for kampen i 1940.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Kommandoplassen 1 har adgang fra kanonhallen ved 5. kanon. Gruven er støpt i betong med blandingsforholdet 1:3:5. Innvendig er gruven kalkpusset. Alle bærende flater og betongen over fjellet er imidlertid armert med bløtt 25 mm rundjern, sammenbundet i rutenett av 12 mm rundtjern med tilsvarende maskestørrelse. Gulvet mellom 1. og 2. etasje er også utført i armert betong. Når det gjelder overdekningen er styrkeberegningen basert på en tilfeldig belasting av minimum 10 tonn pr m2. I siktespalten er det anbrakt radielle bærende kanaljern parvis i ca. 10-15 cm avstand i lengeretning. Hvert kanaljern er støpt i betong med armeringsskruebolter. Mellom hvert kanaljern, loddrett i betongen, er det an-brakt 2 stk. 25 mm armeringsjern. Gruven var utvendig sementpusset med overstrøket maskeringsfarge i linolje. Senere ble kuppelen overstrøket med asfalt eller tjærepapp. For hver siktespalteåpning er det utvendig faststøpt stabler med regulerbare jernluker. Lukestillingen reguleres via wire og elevatorlodd som går i hull i betongen under vinduene. Vindusrammene er av vinkeljern og hadde opprinnelig innsatte glasruter som var hengslet på impregnerte trekarmer og fastsementert til betongspalten. Kommandoplassen står i forbindelse med kanonhallen via en jernleder med gelender, og likeså fra 1. til 2. etasje. I 1.etasje var det ovn med røykavtrekk gjennom tårnet med påsatt hette av blikk. Hetten er ikke bevart. Gruven var isolert fra kanonhallen ved en oljemalt fyllingsdør samt en utvendig faststøpt jernport med horisontale jernskåter – begge er nå borte. I hver nisje var det opprinnelig innredet sammenhengende bord for telefon og betjening. Hver nisje var i direkte forbindelse med rom i 2. etasje, der var det innredet 2 telefonkiosker. Disse hadde gulv, vegger og tak av panel med tjærepappisolasjon, samt dør med depecheluke. Alt treverk var impregnert med tjære og terpentinolje og de synlige panelsider oljemalt. Kommandoplassen var utstyrt med elektrisk belysning med 7 faste lamper og 1 stikkontakt.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.65

1917 - 1918
Utgift sammen med inv.nr.0013 ca kr 44300,- av ekstraordinær bevilgning 1914–15

Ingen treff