Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1002

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Skyttergravsfremspring på hovedfortet
Inventarnummer 1002
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Skyttergravfremspring for stående skytter
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Hele skyttergravfremspringet
Vernebegrunnelse Stillingen har en høy grad av opprinnelighet og de tydelige sporene etter granateksplosjonen i 1940 gjør standplassen til et vesentlig historiefortellende element, som bidrar til forståelsen av de historiske hendelsene ved Hegra festning.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  Tiltak
Bæresystem 95 m fra begynnelsen av gorgeveien mot vest, er det murt et 10 m langt og 1,5 m bredt skyttergravsfremspring med brystvern for stående skyttere 1 . Gravens vegger og tak er delvis rast sammen. Langs ildlinjen og på begge sider er det skyteskår hver 80 cm; gravens overdekning består av et 60 cm tykt betongtak med innstøpte 10 cm jernbjelker. Gulvet har opprinnelig pukk og grus i behold. Brystvern med anleggskrone og trappetrinn ble laget av den utsprengte massen fra gorgeveien. Brystvern og overdekning var opprinnelig torvkledd.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.23

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6. september
1940
Skyttergravfremspringet ble truffet av en tysk granat og delvis ødelagt slik vi ser i dag.

Ingen treff