Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0951

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Gjerde rundt fortet
Inventarnummer 0951
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Gjerde rundt hovedfortet
Nåværende bruk Der gjerdet er i behold markerer det fortsatt Forsvarets eiendomsgrenser.
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Alle rester av det opprinnelige gjerdet rundt fortet.
Vernebegrunnelse Gjerdet utgjorde en like viktig del av festningen som andre forsvarselementer, og var ført inn i den opprinnelig Inventarium med eget inventarnummer. Gjerdet er viktig som en markering av festningens eiendomsgrense.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Rundt hele fortet – unntatt langs grensen mot Fulsets utmark i nordvest – var det satt opp et 1,5 m høyt page-fence gjerde1. Gjerdestolpene besto av U-jern og var plassert hver 5 meter. Gjerdeduken var festet til stolpene med jernkramper. Øverst på stolpene – 10 cm over gjerdet – var det spent en piggtråd. Gjerdets totallengde var 929,00 meter. Stolpene er fortsatt i behold langs flere strekninger, mens piggtråd, netting og duk for det meste er fjernet. Det var satt opp tofløyete gittergrinder ved inngangen til fortets grunn like ved oppsynsmannsboligen og over veien til Svartåsen samt en tregrind ved veien til Kleivplassen. Gittergrindene er ikke i behold.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895-1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.07

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning 6.september.
1980
Ettersom det gamle page-fence gjerdet forfalt enkelte strekninger, ble det skiftet ut med

Ingen treff