Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1051 Knutstårnets kurtine

Inventaropplysninger
Inventarnavn Knutstårnets kurtine
Inventarnummer 1051
Opprinnelig bruk Del av hovedfestningens indre forsvar
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Rettlinjet gråsteinsmur med skrå avslutning mot Norfløyens vestside. De øverste skift i tegl, tekket med faststøpt takstein
Annet Hvelvet gråsteinsmurt portåpning. Tre skyteskår for gevær

Opprinnelig forbindelsesmur mellom middelalderborgens Kanniketårn og Nordfløyen. Nåværende utforming med portåpning og skyteskår for geværskyttere muligens fra 1770-årene

Ingen treff