Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1078 Kaponnieren i Vedhagen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kaponnieren i Vedhagen
Inventarnummer 1078
Opprinnelig bruk Del av hovedfestningens indre forsvarsanlegg, flankeringsstilling for infanteri.
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Rektangulær planform, åpen i ryggen. Oppført i småfallen bruddsteinsmur med skyteskår og gesimser av nabbetorptegl, muroverdekning av fastmurt, glasert takstein.
Annet Kaponnieren flankerer mur med port som sperrer «Den store aparille», som er batteriveien mellom Stallgården og Arkeligården. Port og portbue er i tegl, innvendig resess og anslag med stabler. Portfløyene er fjernet.

Anlegget er oppført i 1771.

Ingen treff