Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1079 Jomfrugårdens geværgalleri

Inventaropplysninger
Inventarnavn Jomfrugårdens geværgalleri
Inventarnummer 1079
Opprinnelig bruk Del av hovedfestningens indre forsvar
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Ildstilling for infanteri med tenaljert planform. Oppført i bruddsteinsmur med skyteskår og gesimser av nabbetorptegl, overdekket av fastmurte, røde takstein.
Annet Port med utvendig resess og anslag for jerngitterfløy. Det kongelige mausoleum (inv.nr. 0002 seksjon 7). Se bygningskatalogen.

Anlegget er oppført i midten av 1770-årene. Den østre delen er nedrevet/ombygget for å gi plass for Det kongelige mausoleum i 1948.

Ingen treff