Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1053 Romerike bastion

Inventaropplysninger
Inventarnavn Romerike bastion
Inventarnummer 1053
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvoll
Nåværende bruk Utsiktsterrasse og parkareal
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Tilnærmet rektangulær grunnplan. Revetementsmur av bruddstein med hellelagt, murt brystvern og hellelagt terreplein.
Annet Ingen. Store endringer av brystvernets og terrepleinets karakter i forhold til opprinnelig situasjon.

1611 - 1613
Opprinnelig anlagt 1611/1613.
1641
Oppført i mur.
2010
Ytre murer respekket med kalkmørtel.

Ingen treff