Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1065 Kronprinsens bastion

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kronprinsens bastion
Inventarnummer 1065
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvoll
Nåværende bruk Parkeringsplass og bebygget areal
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Regulær bastion med flankene vinkelrett på kurtinene. Foran høyre flanke en ikke fullført orillon, ved venstre skulder spor etter tilsvarende anlegg. Murflater med hovedsakelig kløvd rundkamp og stripehogd kvaderstein i hjørnene. Innvendig side av høyre fase og flanke er dekket av bebyggelse, venstre fase er frittstående og tekket med asfaltpapp.
Annet Kronprinsens kruttårn (inv.nr. 0011) og Halmlageret (inv.nr. 0012). Se bygningskatalog.

1592
Påbegynt i 1592. Videreført fra «Anno den 12te Aprilis», hugget inn på kvaderstein i høyre skulder.
1860
Vollganger, apariller og brystvern ble fjernet for å gi rom til bebyggelse ca. 1860.
2008 - 2009
Ytre murer respekket med kalkmørtel.

Ingen treff