Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1076 Dronningens batteri

Inventaropplysninger
Inventarnavn Dronningens batteri
Inventarnummer 1076
Opprinnelig bruk Kavaljer i indre festning
Nåværende bruk Parkmessig befestning med artillerioppstilling. Flaggvakt.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Gressbevokst volfmed torvsatt brystvern og gmslagt terreplein.
Annet Ammunisjonskasematt og sortigang (inv.nr. 1075) med nedgang i indre vollskråning og dør i ytre vollskråning. Kfr. bygningskatalog. Rundstokkdekket gjennomgang under vollen med nyere, overliggende betongplate og gressvoll/grus. Utvendige og innvendige porter har teglsteins buer og gavler. Forstøtningsmurer av stein på hver side, bl.a. med profilstein fra middelalderkirker. Teglsteinsgesimser tekket med skifer. Krigsminnesmerke ved ytre vollfot.

Opprinnelig anlagt som dekkvoll (kontreeskarpe) for slottet, videre utbygget etter 1567 av Hans Paaske frem til 1570-årene. Inngår senere i Steenwinckels festningsanlegg som ble påbegynt i 1592. Gjennomskjæringen i vollen ble foretatt i 1648, porten ble oppført i 1684.

Ingen treff