Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1080 Lange linje

Inventaropplysninger
Inventarnavn Lange linje
Inventarnummer 1080
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvoll
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Rettlinjet voll med vollgang og brystvern. Bruddsteins revetementsmur. Nedre del av småfallen bruddstein i uryddige skift, øvre del av overveiende rektangulære bruddstein og kløvd rundkamp i relativt jevne skift. Torvsatt brystvern med hellelagt murkrone.
Annet Sortiport med utvendig og innvendig resesss, innvendig anslag for to portfløyer, hvelv av gråsteins heller på kant som flukter med teglbue i indre muråpning.

Oppført i 1630-årene.

Ingen treff