Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nordre hovedvollgrav (Myntgata) (kommunal eiendom)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Nordre hovedvollgrav (Myntgata)
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvollanlegg
Nåværende bruk Gategrunn, bebyggelse, gårdsrom, hestekve, parkareal
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Se nåværende funksjon.
Annet Oslo Militære Samfund (inv.nr. 0071 og 2004), Offisersstallen (inv.nr. 0028). Se bygningskatalogen.

Opprinnelig en naturlig dam som ble opparbeidet til vollgrav fra 1592 og videre fremover i 1600-årene. Gjenfylt og delvis bebygget fra midten av 1800-tallet.

Ingen treff