Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kontreeskarpen og glaciet på Kontraskjæret (kommunal eiendom)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kontreeskarpen og glaciet på Kontraskjæret
Opprinnelig bruk Del av festningens utenverk – esplanade mot byen
Nåværende bruk Park, utgravningsfelt, underjordisk rom
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Gresskledt parkareal, delvis oppå underjordisk trafoanlegg. Eksponert utgravningsfelt med fundamentrester fra 1600-talls bebyggelse som brant 1686. Del av kontreeskarpens palisadeverk synliggjort i form av korte pæler.
Annet Ridehuset på Kontraskjæret (inv.nr. 0033).

Vollprofil utjevnet og området tatt i bruk til staller, ridebane m.m. fra 1860-årene. Rådhusgaten ført gjennom i skjæring i 1880-årene. Restaurant «Skansen» oppført 1927, revet 1970. Busstasjon på området frem til 1970-tallet. Etablering av underjordisk trafostasjon, parkopparbeidelse, senking av terreng mot Rådhusgaten og gateutvidelse i 1970-årene.

Ingen treff