Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1057 Østre kurtine

Inventaropplysninger
Inventarnavn Østre kurtine
Inventarnummer 1057
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvoll
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Den øvre del av muren er frittstående nord for porten, forøvrig er det en revetementsmur med ytterflate av grov, kløvd rundkamp med hellelagt murkrone. Rettlinjet linjeføring med avtrapping i tre høyder fra nord til syd. Den søndre, lave del har torvsatt vollgang og brystvern.
Annet Festningsporten (inv. nr. 0034) er oppført i gråsten med gråstens bue, overbygget med teglsteins gavl tekket med takstein. Indre resess og anslag for to portfløyer. Innvendig portbygning av panelt bindingsverk. Brohusene (inv.nr. 0005 og 0006). Se bygningskatalogen.

Oppført 1618 til 1625. Hovedporten oppsatt 1653, utbedret 1671 og 1744.

Ingen treff